a

Náš príbeh

Naša história

2020 – založenie spoločnosti DELEVA s.r.o.

2021 – vytvorenie značky VÍNO Z CHOTÁRA – fľašovanie prvých vín

2022 – vytvorenie značky DELEVA – fľašovanie prvého ročníka vín DELEVA

2023 – fľašovanie druhého ročníka vín DELEVA

Peter Berkeš

WINE MANAGER
zakladateľ značky, vinár, vinohradník – dohliada na kvalitu dopestovaného hrozna v jednotlivých chotároch a v procese spracovania hrozna a výroby vína, zodpovedá za celkovú kvalitu hotového produktu.

Ondrej Pokoraczky

BRAND MANAGER
zakladateľ značky, brand manager, idea maker – zodpovedá za marketing firmy, jej stratégiu a vizuálnu identitu značky.

DELEVA – deLeva vinárstvo

Názov pochádza z obdobia 15. storočia a je spojený s históriou Levického hradu.
V tomto období vlastnil Levický hrad rod, ktorý začal používať prímenie Levický – deLeva.
/ menom Lévai – Levický – de Leva sa nechal oslovovať ako prvý v roku 1396 syn župana, Peter zvaný – Peter z Levíc /